Форум - Творчески екип

Kunena

Kunena® Forum е проект с отворен код. Тази версия стана възможна благодарение на следните участници :

Florian Dal Fitto
разработка

Jelle Kok
разработка и дизайн

Richard Binder
модериране на форума и тестване

Matias Griese
разработка

Oliver Ratzesberger
основател

Дарение:

Превод на български език от Красимир Костадинов

За да се върнете към форума, натиснете тук

Авторски права © 2008 - 2020 Kunena, Лиценз: GNU GPL

Създадено с Форум