User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Замяна на Main Board 715T2848-H (стикер (T)  82FBQ8) на Philips 22PFL3403D/10D с Main Board 715T2848-H (стикер  82BBQ1) от Bush LT26M1CA, заради повреден процесор.

За да работи оригиналното дистанционно управление, да отговаря панела и софруера, тряба да се направят следните промени върху новата платка взета от LCD телевизор Bush LT26M1CA и в последствие поставена на този телевизор (Philips 22PFL3403D/10D):

Замяна на следните елементи  взети от старата платка:

CN301 - куплунг за LVDS кабела

715T2848-H_Bush_CN301     

715T2848-H_Philips_CN301

U404 - MX25L3205DMI - Flash

U405 - 24C16

U105 - M24C02

U501 - M24C02

U507 - M24C02

R466 - 100Ω  (от 0 на 100Ω)

R467 - 100Ω  (от 0 на 100Ω)

Преместване на позициите на следните елементи:

L302 се премества на L303 - захранване на панела на телевизора (на Bush e 12V, за този Philips тряба да е 5V)

FB603 се премества на FB604 - захранване на крайното стъпало за звук (на Bush е 24V, за този Philips тряба да е 16V)

Премахване на изброените елементи: R912 (10k), R923 (10k), R909 910k), FB903, ZD410, ZD411,R452 (0Ω), R489 (3.9k), R934 (0Ω), R428 (1k), R460 (1k), Q405 (MMBT3906), R462 (1k), R427 (3k), R498 (820Ω), R499 (1.8k), U408 (MAX809STRG), R509, R545 (0Ω), R517, R547, R550 (0Ω), R519 (0Ω), R458 (3.9k)

Добавяне на следните елементи взети от старата платка:  R310 (22Ω), R413 (1k), R418 (10k), R419 (10k), R906 (10k), R7922 (10k), R7903 (10k), R940 (10k), Q910 (MMBT3904), C933 (1μF/16V), Q908 (ME2301), R449 (220Ω), R447 (1k), R450 (47k), D401 (LL4148), Q404 (MMBT3904), C488 (220μF/10V), R468 (470k), R469 (100k), U406 (NT6702F), R475 (33Ω), R476 (33Ω), R401 (0Ω), Q401 (2N7002), Q402 (2N7002),R407 (33Ω), R403 (10k), R402 (10k), R406 (33Ω), Y402 (32.768kHz), R473 (33Ω), C442 (20pF), C446 (20pF), R409 (100Ω), R472 (27k), D402 (RB520S-30), ZD401(UDZSN5.6B), C405 (4.7μF/10V), FB402, R484 (10k), R471(10k), C404 (0.1μF/16V), R408 (33Ω), R410 (33Ω), R453 (0Ω), R455 (0Ω), ZD403 (5.6B), Q507 (MMBT3904), R543 (0Ω), R544 (4.7k), R541 (1k), Q508 (MMBT3904), R548 (0Ω), R546 (1k), R549 (4.7k), R794 (4.7k), ZD402, ZD404, ZD407, ZD408, ZD409, R429 (10k), R405 (10k), R481 (33Ω), C441 (1nF/25V), C452 (1nF/25V)

Поставяне на буксата идваща от захранващия блок може да се види на снимката по-долу:

715T2848-H_Bush_to_ Philips_power

Голяма е вероятността да не отговарят бутоните на локалната клавиатура.

При проблем с локалната клавиатура, а т.е. постоянно изпълняване на някоя команда все едно е натиснат бутон, да се премахне D403 - SCS140V.

You have no rights to post comments