Име на правило Описание на правило Точки
Нов потребител Добавяне на точки на нови потребители еднократно след тяхната регистрация. 20
Успешна покана Добавяне на точки на потребител, когато той покани приятел и поканеният се регистрира успешно. 10
Бонус точки Начисляване на бонус точки на конкретни потребители от администратор. 50
Известие за ограничение Изпращане на съобщение до потребителя и администраторите, когато потребителят е достигнал максималния допустим брой точки. 0
Избирателно Добавяне или премахване на точки на конкретни потребители. 0
Промяна на потребителско ниво (lvl-2) Автоматично променяне на потребителската група от "Registered" на "Premium members", когато се достигнат 1100 точки. 0
Промяна на потребителско ниво (lvl-3) Автоматично променяне на потребителската група от "Premium members" на "Elite members", когато се достигнат 3500 точки. 0
Промяна на потребителско ниво (lvl-4) Автоматично променяне на потребителската група от "Elite members" на "Platinum members", когато се достигнат 7000 точки. 0
Комбинирани дейности Комбиниранe на всички действия в едно от определената дата (изпълнява база данни). 0
Публикуване на нова тема Добавяне на точки на регистриран потребител, когато публикува нова тема във форума. 3
Отговор в тема Добавяне на точки на регистриран потребител, когато публикува мнение във форума. 1
Точки за благодарност Когато потребител благодари на друг потребител във форума, тогава на другият потребител му се добавят 3 точки. 0
Изтриване на мнение Приспадане на точки от регистриран потребител, когато той изтрие свое мнение във форума. -10
Изтеглил към добавил Когато потребител изтегли файл от /Файлове/, тогава на този, който го е качил му се добавят точки. 3
Изтегляне на файл Приспадане на точки от регистриран потребител, когато изтегли файл от /Файлове/. -5
Добавяне на файл Добавяне на точки на регистриран потребител, когато той качи файл във /Файлове/. 7
Купуване на точки чрез Paypal Разрешаване на потребителите да купуват точки чрез Paypal. 0