Правила

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В CiklonElectro (www.ciklon.org)

 1. Всички обяви следва да са написани на български език(кирилица) с изключение на имената на артикулите или специфичната информация за тях.
 2. Срокът за валидност на обявите е 90 дена, след което те ще бъдат спрени. 7 дена преди да изтече срокът Вие ще получите напомнящ e-mail за края на валидността на обявата. Можете да подновите публикацията от връзка в напомнящия e-mail или линк в изтичащата/изтекла обява в "Моите обяви".
 3. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път в няколко категории. Забранено е предлагането на един и същи артикул описан по различен начин и снимки.
 4. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретният артикул предмет на обявата, като изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 5. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория. Обяви неотговарящи на съответната категория ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 6. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 7. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 8. Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 9. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в описанието на обявата.
 10. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с логота на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 11. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 12. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
 13. CiklonElectro (www.ciklon.org) не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща информация.
 14. CiklonElectro (www.ciklon.org) си запазва правото да променя правилата по всяко време и по своя преценка. Промените ще се поместват на началната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на правилата и да съобразяват поведението си с тях.
 15. CiklonElectro (www.ciklon.org) има право да променя дизайна и да спира, променя, добавя услуги с или без изрично предизвестие.
 16. CiklonElectro (www.ciklon.org) не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране, нито има задължение и техническа възможност да проверява всички публикувани обяви и действия на потребителите.
 17. CiklonElectro (www.ciklon.org) не носи отговорност за съдържанието на изображения, текстове, видео материали, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта. Не гарантира достоверността и актуалността на информацията генерирана от потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии интелектуални, авторски, човешки права или накърняват имуществени или неимуществени права или интереси на потребител(и) или на трети лица. 
 18. CiklonElectro (www.ciklon.org) не отговаря за вреди, причинени или претърпени от потребителите при условията на използване или неизползване на предоставяните услуги.