Защита на данни:

CiklonElectro (www.ciklon.org) декларира, че полага и ще полага принципно, съгласно изискванията на закона, грижа за съхраняването и опазването на ползваните данни на потребителите на сайта www.ciklon.org

С предоставянето на данните си и/или използване на нашите услуги, Вие приемате политиката на CiklonElectro (www.ciklon.org) относно поверителността на тези данни и давате изрично съгласие за използване и разкриване на информация за вас по начина, описан по-долу. Ако отхвърляте някой от възможните начини за използване, описани по-долу, моля не се регистрирайте.

Сигурност:

CiklonElectro (www.ciklon.org) декларира, че прилага различни технологии и процедури за защита на вашите данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Ние осъзнаваме необходимостта от подходяща защита и управление на информацията, която ни предоставяте. Ето защо, се стремим да защитаваме тази информация чрез възприети за надеждни технологии за защита на данни и чрез ограничаване на достъпа на служителите до базите данни. 

Събиране на данни:

С цел предоставяне на адекватна информация, отговаряне на вашите потребности и осигуряване на възможност за ефективно използване на нашите услуги, при регистрацията на потребител, изискваме вписването на определена информация за потребителя.

CiklonElectro (www.ciklon.org) събира от своите потребители следните данни:

  • Име;

  • Фамилия;

  • Телефон за контакт;

  • Имейл адрес;

  • Физически адрес за контакт;

  • Пол;

  • Друга информация за контакти.

Ползване на данни:

CiklonElectro (www.ciklon.org) събира и използва вашите данни, за да управлява и подобрява своите услуги. Това подобряване включва осигуряването на по-ефективно обслужване на потребителите, улесняване на ползването на сайта www.ciklon.org или услугите чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни, извършване на проучвания и анализ, насочени към подобряването на нашите продукти, услуги и технологии, показване на съдържание и реклами, които са персонализирани според вашите интереси и предпочитания. Използваме ваши данни, за да се свързваме с вас. Понякога възниква необходимост от изпращане на определени задължителни служебни съобщения до потребителите на сайта www.ciklon.org, като например приветствени писма, напомняния за плащания, информация по проблеми на техническото обслужване, съобщения за защитата и др., които служебни съобщения могат да съдържат реклами на партньори на CiklonElectro (www.ciklon.org). Допълнително, с ваше позволение, CiklonElectro (www.ciklon.org) може да ви изпраща информационни бюлетини или рекламна поща.

IP адреси и „Бисквитки“ (Cookies):

Когато посещавате нашия сайт www.ciklon.org, ние получаваме конкретна информация за Вас. Сайтът www.ciklon.org използва стандартна технология наречена „бисквитки“ /вижте обяснението по-долу за „бисквитки“/, чрез която уеб сървърът регистрира и събира информация за това как се използва нашия сайт. Информацията събрана чрез „бисквитки“ и уеб сървъра може да включва дата и време на посещенията, разгледани страници, време прекарано на нашия уеб сайт, уеб страниците посетени точно преди и след нашия уеб сайт и вашия IP адрес.

IP адреси - Вашият компютър използва IP адреси всеки път когато се свързвате с Интернет. Вашият IP адрес е число, което се използва от компютрите в мрежата, за да идентифицират Вашия компютър. IP адресите автоматично се събират от нашия уеб сървър, като част от демографския профил и данни наричани „трафик данни“, така че данните /като например уеб сайтовете, които сте потърсили/ да могат да бъдат изпратени до Вас.

Бисквитки“ - „Бисквитка“ е много малък текстов документ, който често включва анонимен уникален идентификатор. Когато посещавате уеб сайт, този сайт пита Вашия компютър за разрешение да съхрани този файл на част от Вашия хард диск, специално създаден за „бисквитки“. Всеки уеб сайт може да изпрати негови „бисквитки“ до Вашия браузер, ако настройките на Вашия браузер го позволяват, но /за да защитят Вашата поверителност/ Вашият браузер позволява достъп на уеб сайта само до „бисквитките“, които вече Ви е изпратил, не и до „бисквитките“ изпратени от други сайтове.

Бисквитка“ Двоен Клик - трети страни търговци, включително Google, използват „бисквитките“, за да предложат реклами, базирани на предшестващите посещения на посетителите. Употребата на „бисквитка“ Двоен Клик от Google и неговите партньори им дава възможност да предлагат реклами на потребителите, базирани на техните посещения към сайта и/или други сайтове в Интернет.

Потребителите могат да откажат употребата на „бисквитка“ Двоен Клик за реклами, базирани на интересите им като посетят Мениджър настройки за рекламите в Google. Освен това потребителите могат да бъдат пренасочени за отказ от реклами от трети страни чрез „бисквитки“ с посещение на aboutads.info. Може да прочетете повече за рекламите на Google и „бисквитките“ тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/technologies/ads/

Връзки към други сайтове:

Сайтът www.ciklon.org може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Вие избирате дали да посетите или не тези други сайтове. Ние не можем да носим и не носим отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове нито пък за защитата на вашите данни, които вие предоставяте посещавайки тези уеб сайтове.


Запазваме правото си да променяме настоящата Декларация за поверителност, а вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от сайта за промени. Декларацията за поверителност може да бъде променяна по всяко време чрез актуализиране на сайта www.ciklon.org. Текстът на настоящата Декларация за поверителност е достъпен за всички ползватели в интернет на страница с адрес www.ciklon.org. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящата Декларация за поверителност, е разположена на всяка страница в сайта www.ciklon.org.

Настоящата Декларация за поверителност е неразделна част от Условията за ползване на сайта www.ciklon.org и следва да се чете и приема в съответствие и синхрон с тях.