Category

Софтуер

Обсъждания и въпроси свързани със софтуери за програмиране и диагностика използвани при ремонт на електронна техника.

Moderators: dtmf75
dtmf75's Avatar
dtmf75 23 Oct 2019 00:05

Уреди за ремонт и диагностика

Описания на уреди използвани за ремонт, диагностика и настройка на електронна техника.

Moderators: dtmf75
dtmf75's Avatar
dtmf75 20 Nov 2020 00:27

Програматори

Обсъждания и въпроси свързани с програматори.

Moderators: dtmf75
ciklon's Avatar
ciklon 27 Jul 2020 15:26
Powered by Forum