Category

Софтуер

Обсъждания и въпроси свързани със софтуери за програмиране и диагностика използвани при ремонт на електронна техника.

Moderators: dtmf75
ciklon's Avatar
ciklon 18 Nov 2016 21:02

Уреди за ремонт и диагностика

Описания на уреди използвани за ремонт, диагностика и настройка на електронна техника.

Moderators: dtmf75
dtmf75's Avatar
dtmf75 10 May 2019 23:21

Програматори

Обсъждания и въпроси свързани с програматори.

Moderators: dtmf75
dtmf75's Avatar
dtmf75 11 Apr 2019 21:55
Powered by Forum